Προφίλ

Προφίλ

Η Συνένωση Λεμβούχων Σαντορίνης με έναρξη εργασιών το έτος 2021 είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο κοινοπραξιών παρόχων λεμβουχικών εργασιών, της Ένωσης Λεμβούχων και της κοινοπραξίας Λεμβούχων & Καβοδετών Σαντορίνης.

SBA IN NUMBERS

0
Number of Vessels
0
Personnel
0
Total Capacity
0
Maritime Personnel
0
Operation Offices
0
Engineers
0
Insurance per vessel
0
Commercial driver
0
Min. Capacity per vessel
0
Administrative Personnel
0
Max. Capacity per vessel
0
Seminars
0
Number of Vessels
0
Personnel
0
Min. Capacity per vessel
0
Total Capacity
0
Administrative Personnel
0
Maritime Personnel
0
Operation Offices
0
Max. Capacity per vessel
0
Engineers
0
Insurance per vessel
0
Commercial driver
0
Seminars

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φηρά, Σαντορίνη

info@santoriniboatmen.com

22860 25402

22860 25403

Powered by Core IT

Φυρά, Σαντορίνη

info@santoriniboatmen.gr

22860 25402

22860 25403

Powered by Core IT