Στόλος

Πάνω από 200

Ση Σταρ

To de added

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2020
 • Μήκος: 25.00μ
 • Δέσμη: 7.00μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 28Knots
 • Μηχανές: 3 x 788hp
 • Χωρητικότητα: 284ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Yαλοβάμβακας

Ση Σταρ

Ση Σταρ

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2020
 • Μήκος: 25.00μ
 • Δέσμη: 7.00μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 28Knots
 • Μηχανές: 3 x 788hp
 • Χωρητικότητα: 284ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Yαλοβάμβακας

Μέγκα Σταρ

Μέγκα Σταρ

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2019
 • Μήκος: 29.57μ
 • Δέσμη: 7.00μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 3 x 898.5bhp
 • Χωρητικότητα: 266ατ.
 • Κατασεκυή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Μεγκα Σταρ

Μεγκα Σταρ

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2019
 • Μήκος: 29.57μ
 • Δέσμη: 7.00μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 3 x 898.5bhp
 • Χωρητικότητα: 266ατ.
 • Κατασεκυή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Μαΐστρος

Μαΐστρος

Προδιαγραφές
 • Ηλικία: 2019
 • Μήκος: 25.00μ
 • Δέσμη: 5.80μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 900hp
 • Χωρητικότητα: 234ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Μαΐστρος

Μαΐστρος

Προδιαγραφές
 • Ηλικία: 2019
 • Μήκος: 25.00μ
 • Δέσμη: 5.80μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 900hp
 • Χωρητικότητα: 234ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Σαντορίνη

Santorini is the second luxury passenger vessel completely made in Santorini in our own shipyard SantoMarine. It accommodates 206 passengers divided between the two decks and an air-conditioned indoor lounge fully equipped with bar, toilets, and well refined marine sofas.

The vessel is designed to have excellent sea-keeping characteristics in the Aegean Sea conditions due to the form of the hull and its special stabilizer system. It will be used especially for the vessel chartering and the organized daily tours to the islands around Santorini.

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2015
 • Μήκος: 28.20m
 • Δέσμη: 5.80m
 • Μεγ. Ταχύτητα: 28Knots
 • Μηχανές: 2 x 1250hp
 • Χωρητικότητα: 206ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Σαντορίνη

Santorini is the second luxury passenger vessel completely made in Santorini in our own shipyard SantoMarine. It accommodates 206 passengers divided between the two decks and an air-conditioned indoor lounge fully equipped with bar, toilets, and well refined marine sofas.

The vessel is designed to have excellent sea-keeping characteristics in the Aegean Sea conditions due to the form of the hull and its special stabilizer system. It will be used especially for the vessel chartering and the organized daily tours to the islands around Santorini.

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2015
 • Μήκος: 28.20μ
 • Δέσμη: 5.80μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 28Knots
 • Μηχανές: 2 x 1250hp
 • Χωρητικότητα: 206ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Γαρμπής

The vessel has been dedicated to the wind Garbis.

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2013
 • Μήκος: 25.1μ
 • Δέσμη: 5.8μ
 • Με. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 880hp
 • Χωρητικότητα: 206ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Γαρμπής

The vessel has been dedicated to the wind Garbis.

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2013
 • Μήκος: 25.1μ
 • Δέσμη: 5.8μ
 • Με. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 880hp
 • Χωρητικότητα: 206ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φηρά, Σαντορίνη

info@santoriniboatmen.com

22860 25402

22860 25403

Powered by Core IT

Φυρά, Σαντορίνη

info@santoriniboatmen.gr

22860 25402

22860 25403

Powered by Core IT