Στόλος

Πάνω από 100

Κούλης

This vessel has been the first of the new generation of developed high speed passenger vessels, it was the 2007 when the Union Boatmen built this boat in the shipyard of Epsilon Marine, in Chalcidice. The vessel has been dedicated to a historical Greek Captain of the Navy that was really famous in the Aegean Islands for its courage and the impressive nautical technical knowledge, Captain Kyriakos – Koulis Mastrokolia.

From the first time the boat become the flagship of the Union, running through rough seas to save people in trouble. The vessel has been provided of the necessary to be certified as Boat-Ambulance. Also, for the islanders of the south Aegean, this vessel is more than a vessel, with its captain it represents a safety mean of the Union that helped and still help seamen in trouble, fishermen, ships and sick people that several times have been saved by the courage of the captain and this vessel.

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2007
 • Μήκος: 19.95μ
 • Δέσμη: 5.05μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 27Knots
 • Μηχανές: 2 x 880hp
 • Χωρητικότητα: 146ατ.
 • Κατασκευή: Άγιος Μαρίνος
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Κούλης

This vessel has been the first of the new generation of developed high speed passenger vessels, it was the 2007 when the Union Boatmen built this boat in the shipyard of Epsilon Marine, in Chalcidice. The vessel has been dedicated to a historical Greek Captain of the Navy that was really famous in the Aegean Islands for its courage and the impressive nautical technical knowledge, Captain Kyriakos – Koulis Mastrokolia.

From the first time the boat become the flagship of the Union, running through rough seas to save people in trouble. The vessel has been provided of the necessary to be certified as Boat-Ambulance. Also, for the islanders of the south Aegean, this vessel is more than a vessel, with its captain it represents a safety mean of the Union that helped and still help seamen in trouble, fishermen, ships and sick people that several times have been saved by the courage of the captain and this vessel.

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2007
 • Μήκος: 19.95μ
 • Δέσμη: 5.05μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 27Knots
 • Μηχανές: 2 x 880hp
 • Χωρητικότητα: 146ατ.
 • Κατασκευή: Άγιος Μαρίνος
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Ορφέας

Ορφέας
Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2008
 • Μήκος: 19.95μ
 • Δέσμη: 5.05μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 588kw
 • Χωρητικότητα: 146ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Ορφέας

Ορφέας

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2008
 • Μήκος: 19.95μ
 • Δέσμη: 5.05μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 588kw
 • Χωρητικότητα: 146ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Υπαπαντή

Υπαπαντή

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2008
 • Μήκος: 21.10μ
 • Δέσμη: 5.05μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 478kw
 • Χωρητικότητα: 146ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Υπαπαντή

Υπαπαντή

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2008
 • Μήκος: 21.10μ
 • Δέσμη: 5.05μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 478kw
 • Χωρητικότητα: 146ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Νεφέλη

Νεφέλη

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2008
 • Μήκος: 19.95μ
 • Δέσμη: 5.05μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 551kw
 • Χωρητικότητα: 146ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Νεφέλη

Νεφέλη

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2008
 • Μήκος: 19.95μ
 • Δέσμη: 5.05μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 551kw
 • Χωρητικότητα: 146ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Φαντασία

Φαντασία

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2013
 • Μήκος: 19.80μ
 • Δέσμη: 5.55μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 588kw
 • Χωρητικότητα: 146ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Φαντασία

Φαντασία

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2013
 • Μήκος: 19.80μ
 • Δέσμη: 5.55μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 588kw
 • Χωρητικότητα: 146ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Πέλαγος

Πέλαγος

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2018
 • Μήκος: 19.80μ
 • Δέσμη: 5.55μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 551kw
 • Χωρητικότητα: 149ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Πέλαγος

Πέλαγος

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2018
 • Μήκος: 19.80μ
 • Δέσμη: 5.55μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 551kw
 • Χωρητικότητα: 149ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Πρεστίζ

Πρεστίζ

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2014
 • Μήκος: 19.80μ
 • Δέσμη: 5.55μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 588kw
 • Χωρητικότητα: 146ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Πρεστίζ

Πρεστίζ

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2014
 • Μήκος: 19.80μ
 • Δέσμη: 5.55μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 25Knots
 • Μηχανές: 2 x 588kw
 • Χωρητικότητα: 146ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Ιωάννης

Ιωάννης

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2013
 • Μήκος: 16.40μ
 • Δέσμη: 5.15μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 20Knots
 • Μηχανές: 2 x 394hp
 • Χωρητικότητα: 120ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Ιωάννης

Ιωάννης

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2013
 • Μήκος: 16.40μ
 • Δέσμη: 5.15μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 20Knots
 • Μηχανές: 2 x 394hp
 • Χωρητικότητα: 120ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Ταξιάρχης

Ταξιάρχης

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2016
 • Μήκος: 16.30μ
 • Δέσμη: 5.15μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 20Knots
 • Μηχανές: 2 x 265kw
 • Χωρητικότητα: 120ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Ταξιάρχης

Ταξιάρχης

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2016
 • Μήκος: 16.30μ
 • Δέσμη: 5.15μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 20Knots
 • Μηχανές: 2 x 265kw
 • Χωρητικότητα: 120ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Ελευθέριος

Ελευθέριος

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2016
 • Μήκος: 16.30μ
 • Δέσμη: 5.15μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 20Knots
 • Μηχανές: 2 x 355bhp
 • Χωρητικότητα: 120ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Ελευθέριος

Ελευθέριος

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2016
 • Μήκος: 16.30μ
 • Δέσμη: 5.15μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 20Knots
 • Μηχανές: 2 x 355bhp
 • Χωρητικότητα: 120ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Θεοσκέπαστη

Θεοσκέπαστη

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2017
 • Μήκος: 16.30μ
 • Δέσμη: 5.15μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 20Knots
 • Μηχανές: 2 x 265kwp
 • Χωρητικότητα: 120ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Θεοσκέπαστη

Θεοσκέπαστη

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2017
 • Μήκος: 16.30μ
 • Δέσμη: 5.15μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 20Knots
 • Μηχανές: 2 x 265kwp
 • Χωρητικότητα: 120ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Καλλιόπη

Καλλιόπη

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2017
 • Μήκος: 16.30μ
 • Δέσμη: 5.15μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 20Knots
 • Μηχανές: 2 x 265kwp
 • Χωρητικότητα: 120ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

Καλλιόπη

Καλλιόπη

Προδιαγραφές
 • Χρονολογία: 2017
 • Μήκος: 16.30μ
 • Δέσμη: 5.15μ
 • Μεγ. Ταχύτητα: 20Knots
 • Μηχανές: 2 x 265kwp
 • Χωρητικότητα: 120ατ.
 • Κατασκευή: Ελλάδα
 • Υλικό: Υαλοβάμβακας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φηρά, Σαντορίνη

info@santoriniboatmen.com

22860 25402

22860 25403

Powered by Core IT

Φυρά, Σαντορίνη

info@santoriniboatmen.gr

22860 25402

22860 25403

Powered by Core IT